Blauwdruk

Door middel van een handanalyse door Patty van der Mieden word je herinnerd aan jouw diepste zelf. Waar liggen je angsten en waar je verlangens? Maar ook word je herinnerd aan jouw persoonlijke kwaliteiten en waar jouw passie ligt. Deze aspecten komen in het dagelijks leven niet altijd aan bod. Ze worden overschaduwd door allerlei instictieve en aangeleerde gedragingen. Ook deze komen bij een handanalyse naar boven. Op deze manier krijg je inzicht wat je drijft en waar het stroomt, en waar deze stroming wordt beperkt. Waar het stagneert.

Met dit inzicht lukt het niet altijd om dit ook te veranderen. De gedragingen die we hebben ontwikkeld zitten vaak aardig verankerd in ons lichaam. Dat komt omdat er vaak een traumatische ervaring aan ten grondslag ligt op basis waarvan we een vaak negatieve overtuiging over onszelf hebben ontwikkeld. Van deze laatste zijn we niet altijd bewust, maar hij doet in het dagelijks leven wel zijn werk waardoor onze passie, onze verlangens en onze kwaliteiten maar weinig kans krijgen.

Om toch te komen tot meer stroming in ons leven dienen de beperkingen weggenomen te worden. Loslaten blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De sleutel zit hem echter in het toelaten van jezelf. Want in het toelaten verdwijnen de beperkingen. 

Helingen helpen je bij dit proces door je als het ware kort te sluiten op jouw persoonlijke blauwdruk. Dit is een wat wonderlijk en moeilijk te begrijpen methode, maar wel één die je rechtstreeks naar jouw persoonlijke bestemming kan brengen door de obstakels te laten verdwijnen. Dit gaat uiteraard niet in één keer, maar door telkens een thema bij de kop te pakken raakt jouw systeem als het ware opgeschoond en kunnen jouw verlangens en passie vrij gaan stromen.

In het programma ‘Blauwdruk’ zijn daarom handanalyse en helingen bij elkaar samengebracht. Enerzijds dus inzicht waar je staat op dit moment en waar het knelt. Anderzijds drie helingen die helpen om deze beknellingen weg te nemen. Daarna kan aan de hand van een nieuwe afdruk van jouw handen worden beoordeeld wat er is veranderd voor jou.

Tijd en data

Wanneer je je hebt ingeschreven voor dit programma zal er door Patty contact met je worden opgenomen voor het maken van alle vijf de afspraken. 

Plaats

De handanalyse zal worden verricht door Patty zelf en de helingen zullen worden verricht door Eduard Deckers, beide aan de Joppelaan 106 in Joppe. Kijk voor meer informatie over Eduard op www.freedomofspirit.nl.

Kosten

De totale kosten voor twee handanalyses en drie helingen zijn €550,-. Drie helingen zijn een gemiddeld aantal om een stap in je ontwikkeling te kunnen zetten. Echter is het in sommige gevallen nodig één of twee extra helingen te verrichten omdat er iets diepers nog naar boven komt dat aandacht verdient. Deze extra helingen kosten €125,- en kunnen ter plaatse bij Eduard Deckers worden voldaan.